MODUŁ STEROWNIKA TEMPERATURY W3020 -50+110ST C + TIMER\

Cena netto: 61.71 zł

W tym KGO: 0.000 zł

Jednostka miary: szt

Waga: brak danych

VAT: 23%

Dodaj do koszyka

Cena:

75.90 zł

Opis produktu

MODUŁ STEROWNIKA TEMPERATURY W3020 -50°+110°C 12VDC  Z TIMEREM

Sterownik temperatury W3020 umożliwia sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury lub ustawionego czasu. Po zaprogramowaniu przedziałów czasowych sterownik będzie regulował temperaturę tylko w wybranych godzinach.

Funkcje i ustawienia:
Zmiana ustawień temperatury oraz ustawienie godziny
- wcisnąć  środkowy przycisk (SET) 1 raz
- lewy wyświetlacz od ustawień temperatury zacznie migać
- przyciskami +/- po lewej stronie ustawić zakładaną temperaturę
- wcisnąć ponownie środkowy przycisk 1 raz
- prawy wyświetlacz od ustawień czasu (godziny) zacznie migać
- przyciskami +/- po prawej stronie ustawić aktualną godzinę (godziny)
- wcisnąć ponownie środkowy przycisk 1 raz
- prawy wyświetlacz od ustawień czasu (minuty) zacznie migać
- przyciskami +/- po prawej stronie ustawić aktualną godzinę (minuty)

Zapis ustawień następuje automatycznie po ok 5 sekundach bezczynności.


Aby wejść do menu ustawień należy wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk SET.
przyciskami +/- po lewej stronie nalewy wybrać kanał ustawień, a następnie środkowym przyciskiem należy zatwierdzić wybrany kanał.
Zapis ustawień następuje automatycznie po ok 5 sekundach bezczynności.

HC - wyboru trybu pracy (heat lub cold), ustawiamy czy przekaźnik po przekroczeniu temperatury ma się załączyć czy rozłączyć
D - różnica temperatur między załączeniem i wyłączeniem
LS - przekroczenie temperatury min - temperatura maksymalna po przekroczeniu której załącza się ostrzeżenie
HS - Przekroczenie temperatury max - temperatura maksymalna po przekroczeniu której załącza się ostrzeżenie
CA - korekta temperatury w zakresie od -9.9°C do 9.9°C
PT - opóźnienie startu w minutach


Ustawienie przedziałów czasowych
- wcisnąć 2 razy środkowy przycisk aż wyświetlacz z ustawieniami godziny zacznie migać
- wcisnąć oraz przytrzymać przycisk SET przez ok 5 sekund
- przyciskami +/- ustawić przedziały czasowe

P0 - włączenie sterowaniem przedziałami czasowymi
P1 - przedział czasowy 1 rozpoczęcie
P2 - przedział czasowy 1 zakończenie
P3 - przedział czasowy 2 rozpoczęcie
P4 - przedział czasowy 2 zakończenie
P5 - przedział czasowy 3 rozpoczęcie
P6 - przedział czasowy 3 zakończenie
Specyfikacja techniczna:


Napięcie zasilania 12V DC
Zakres temperatur -50“C +110°C
Skok temperatury 1°C
Dokładność pomiaru +/- 0.5° C
Długość przewodu z sondą 1M
Sonda tempeartury NTC 10KΩ
Maksymalne obciążenie przekaźnika 20A 14VDC
20A  125VAC
Gabaryty modułu 76x55x30 mm x mm x mm
Kolor wyświetlacza Czerwony


 


 

 
 

Zdjęcia produktu

Koszyk

Koszyk jest pusty.